Hummerfiske

Vi bedriver hummerfisket mellan Malmön och Hållö. Du får dra några tinor, agna på och sätta om dom och förhoppningsvis drar du en Hummer. Hummerfisket startar första måndagen efter 20 sept. Vi har 12 till 15 burar att dra på en tur. Medtag varma oömma kläder. Flytoverall/flytväst finns ombord.

Kostnad 700kr/ person och vi kan ta upp till 6 gäster på ett hummerfiske.